Regulamin Covid-19

Szanowni Państwo,

udostępniamy dla Państwa bardzo ważne zalecenia postępowania przyjmowania Pacjentów w trybie pilnym zgodne z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.

1. Przyjmowani są jedynie pacjenci, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej.
2. Minimalizując ryzyko transmisji, weryfikujemy telefonicznie konieczność zgłoszenia się pacjenta do lekarza (umawiamy termin wyłącznie telefonicznie).
3. Przeprowadzamy wstępny wywiad epidemiologiczny przez telefon.
4. Informujemy pacjenta o konieczności zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przyjęcia.
5. Pacjent po przybyciu do gabinetu informuje nas telefonicznie lub dzwoni na dzwonek przy furtce i czeka na zaproszenie asystentki, pozostawiając okrycie wierzchnie (o ile to możliwe) w samochodzie.
6. Zgłaszamy się bez osób towarzyszących. Wyjątki rodzic z dzieckiem.
7. Pacjenci przed wejściem do gabinetu obowiązkowo poddawani są:
a. Odkażanie rąk
b. Mierzenie temp.
c. Wypełnienie karty wywiadu epidemiologicznego
d. Podanie zgłoszenia się do gabinetu i ostateczna ocena potrzeby leczenia
e. Każdy pacjent obowiązkowo jest poddawany badaniu na obecność przeciwciał wirusa SARS-COV-2 za pomocą testu przesiewowych z krwi. Po uzyskaniu wyniku ujemnego wykonywana jest procedura udzielenia pilnej pomocy lekarskiej.
Gdy wynik dodatni następuje natychmiastowe powiadomienie stacji epidemiologicznej.
8. Do ceny za usługę należy doliczyć koszty za dodatkowe środki bezpieczeństwa, procedurę przyjęcia i dezynfekcję gabinetu – w wysokości 200 zł.

Szczególne warunki zabezpieczenia dla gabinetu, jak i personelu medycznego.
1. Nasz personel medyczny w dniu pełnienia ostrego dyżuru ma przeprowadzone testy na obecność przeciwciał wirusa SARS-COV-2 oraz mierzenie temp. ciała.
2. Ze względu na wysokie ryzyko transmisji koronawirusa, personel zostaje zabezpieczony w:
a. Fartuch jednorazowy z długim rękawem lub kombinezon
b. Czepek
c. Specjalną maskę z filtrem FFP3
d. goglami/okularami z przyłbicą
e. rękawiczkami jednorazowymi (powinny pokrywać mankiet fartucha).

3. Warunki w gabinecie mają zapewnioną standardową wentylację ze stałą wymianą powietrza podczas wizyty i po wyjściu pacjenta.
4. Mamy możliwość rotacyjnego przyjmowania pacjentów, naprzemiennie wykorzystując dwa gabinety, co zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzenia pełnej dezynfekcji powierzchni (unitu stomatologicznego, powierzchni dotykowych, włączając klamki, uchwyty, mycie podłogi itp.)
5. Pacjenci przyjmowani są co 1-1,5 h.
6. Następnie przeprowadzana jest sterylizacja końcówek w autoklawie (turbiny, mikrosilnika, dmuchawki wodno-powietrznej).
7. Włączone zostają lampy UV na czas dezynfekcji gabinetu.
8. Z uwagi, iż, 90% świadczeń stomatologicznych jest przeprowadzanych z wytworzeniem wysoko zakaźnego aerozolu, który utrzymuje się w powietrzu po zakończonym zabiegu, stanowiąc wysokie zagrożenie, nasz klinika zdecydowała się na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia dezynfekcji powietrza przy użyciu ozonu. Działania będą wykonywane każdorazowo po zakończonej pracy gabinetu.
9. Wydzielone zostało specjalne pomieszczenie do bezpiecznego zdjęcia stroju ochronnego. Zużyty strój zostaje umieszczony w worku na odpady zakaźne i szczelnie związany. Pomieszczenie to zostaje zdezynfekowane i wywietrzone.
10. Odzież materiałowa jest prana w pralce w temp. 60 C przez 40 minut.

Pamiętajmy, że zawód dentysty obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem zakażenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu i nam wysoką ochronne. Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Ważny komunikat:

Od 30 marca 2020 r. gabinety Dentoplex przyjmują Pacjentów wyłącznie w trybie pilnym i w sytuacjach awaryjnych, takich jak silny ból zęba, długotrwały obrzęk, uraz, czy złamanie zęba.

Nie chcemy zostawić Państwa bez pomocy i opieki, a zarazem działając odpowiedzialnie, wprowadziliśmy zaostrzone procedury bezpieczeństwa oraz tymczasowy regulamin przyjmowania Pacjentów w naszej placówce. Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi przed wizytą: Regulamin Covid-19

Działamy profesjonalnie nie tylko dzisiaj!

Od 30 marca 2020 r. wizyty w Dentoplex umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerami: 513232300, 33 8119099 od 9.00 do 16.00

Minimalizując ryzyko transmisji wirusa zapewniamy miedzy innymi następujące środki:

  • - nasz personel w dniu pełnienia ostrego dyżuru ma przeprowadzone testy przesiewowe z krwi na obecność przeciwciał wirusa SARS-Cov-2,
  • - u każdego pacjenta przed wizytą jest przeprowadzany kwestionariusz epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała oraz test z krwi na obecność p/ciał wirusa,
  • - posiadamy możliwość przyjmowania pacjentów rotacyjnie wykorzystując gabinety naprzemiennie, tak aby przygotować odpowiednio gabinety pod kątem sanitarnym i przeprowadzić pełną dezynfekcję,
  • - zdecydowało się na zakup specjalistycznego sprzętu, którego zadaniem jest przeprowadzanie dezynfekcji powietrza,
  • - nasz personel zaopatrzony jest w zaawansowane środki ochrony w tym maseczki z odpowiednim filtrem FFP3 najwyższy stopień ochrony dostępny na rynku.

Pamiętajmy, że zawód dentysty obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem zakażenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu i nam wysoką ochronne. Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.