Klauzula informacyjna dla pacjentów

Dentoplex S.C.

Juliana Jankowska-Banyś, Artur Banyś

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowny Pacjencie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w Dentoplex S.C. na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust. 2 lit. h RODO).

Działalność lecznica lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Dentoplex S.C. Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie. 

W zakresie danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – opiekuna ustawowego. 

Dentoplex S.C.

Juliana Jankowska-Banyś, Artur Banyś

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

– dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

– przypomnienia o wizycie,

– odwołania wizyty,

– przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości).

Taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. 

„Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub osoby, które sam upoważniasz.

Jeśli uznasz, że działania Dentoplex S.C. naruszają zasady ochrony danych osobowych zwróć się do Administratora danych w Dentoplex S.C.: Juliana Jankowska-Banyś, Artur Banyś. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zajazdowa 21 telefon 033 811 90 99 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul Stawki 2, tel. 606 950 000

UWAGA: 

W celu rejestracji bardzo prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W celu zachowania poufności prosimy o wchodzenie do gabinetu po wezwaniu przez personel.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska www.infodent24.pl – 03.07.2018

Ważny komunikat:

Od 30 marca 2020 r. gabinety Dentoplex przyjmują Pacjentów wyłącznie w trybie pilnym i w sytuacjach awaryjnych, takich jak silny ból zęba, długotrwały obrzęk, uraz, czy złamanie zęba.

Nie chcemy zostawić Państwa bez pomocy i opieki, a zarazem działając odpowiedzialnie, wprowadziliśmy zaostrzone procedury bezpieczeństwa oraz tymczasowy regulamin przyjmowania Pacjentów w naszej placówce. Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi przed wizytą: Regulamin Covid-19

Działamy profesjonalnie nie tylko dzisiaj!

Od 30 marca 2020 r. wizyty w Dentoplex umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerami: 513232300, 33 8119099 od 9.00 do 16.00

Minimalizując ryzyko transmisji wirusa zapewniamy miedzy innymi następujące środki:

  • - nasz personel w dniu pełnienia ostrego dyżuru ma przeprowadzone testy przesiewowe z krwi na obecność przeciwciał wirusa SARS-Cov-2,
  • - u każdego pacjenta przed wizytą jest przeprowadzany kwestionariusz epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała oraz test z krwi na obecność p/ciał wirusa,
  • - posiadamy możliwość przyjmowania pacjentów rotacyjnie wykorzystując gabinety naprzemiennie, tak aby przygotować odpowiednio gabinety pod kątem sanitarnym i przeprowadzić pełną dezynfekcję,
  • - zdecydowało się na zakup specjalistycznego sprzętu, którego zadaniem jest przeprowadzanie dezynfekcji powietrza,
  • - nasz personel zaopatrzony jest w zaawansowane środki ochrony w tym maseczki z odpowiednim filtrem FFP3 najwyższy stopień ochrony dostępny na rynku.

Pamiętajmy, że zawód dentysty obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem zakażenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu i nam wysoką ochronne. Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.